излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 235 од 13.11.2019 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И КАБИНЕТОТ НА МИНИСТРИ НА УКРАИНА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗАЕМНИ ПАТУВАЊА НА ДРЖАВЈАНИТЕ
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ СТРАНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА РАЗМЕНА НА ДНК ПОДАТОЦИ, ДАКТИЛОСКОПСКИ ПОДАТОЦИ И ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА И ИМПЛЕМЕНТАЦИСКИОТ ДОГОВОР НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ СТРАНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА РАЗМЕНА НА ДНК ПОДАТОЦИ, ДАКТИЛОСКОПСКИ ПОДАТОЦИ...

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...