Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 133 од 21.09.2017 објавени се следните прописи:

  • УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2018 ГОДИНА
  • УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2018 ГОДИНА
  • УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТНИТЕ СИСТЕМИ
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2017/905 НА СОВЕТОТ ОД 29 МАЈ 2017 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/788/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА КОНГО
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/734 НА СОВЕТОТ ОД 25 АПРИЛ 2017 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/184/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ МИЈАНМАР/БУРМА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО OДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/917 НА СОВЕТОТ ОД 29 МАЈ 2017 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...