3- 03.05.2022

СОРАБОТКА СО АДВОКАТСКАТА КОМОРА

Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија и Адвокатската комора на Република Северна Македонија потпишаа Меморандум за соработка

 
Scroll to top